Số truy cập

Đang truy cập: 2

Tổng số:2664

GIỚI THIỆU ỨNG DỤNG TRA CỨU GIÁ ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đây là Ứng dụng tra cứu giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, do Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Tài Nguyên & Môi Trường xây dựng và chịu trách nhiệm quản lý.

Ứng dụng này phục vụ người dùng tra cứu giá của 2 loại đất: Đất ở đô thị và Đất ở nông thôn theo Quyết định của UBND tỉnh quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước hàng năm.

HƯỚNG DẪN TRA CỨU GIÁ ĐẤT

Để tra cứu giá đất ở đô thị, tiến hành các bước như sau:

  1. Nhấn vào mục Đất ở Đô thị từ menu bên trái.
  2. Trong phần nội dung bên phải, chọn Năm, Huyện/Thị, Đường từ các danh sách tương ứng. Sau đó nhấn nút Xem bảng giá như hình minh họa bên dưới:
  3. Lưu ý: Năm, huyện/thị, đường là các trường bắt buộc phải nhập. Nếu không nhập dữ liệu ở những trường này, hệ thống sẽ báo lỗi.
    Bảng giá đất sẽ được hiển thị như sau: